Odstąpienie od umowy

 Odstąpienie od umowy 

1.Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.

2.Aby anulować zamówienie należy zadzwonić do nas na numer telefonu: 730 055 003 lub wysłać e-mail na adres: info@allvita.pl

3.W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia.

Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do klienta.

 

VII REKLAMACJE I GWARANCJA

1.Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2.W przypadku, gdy otrzymany towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy lub nie jest zgodny z zamówieniem, należy go niezwłocznie, maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, odesłać na adres sprzedawcy po wcześniejszym spełnieniu wszystkich wymaganych regulaminem czynności dotyczących procedury reklamacji.

3.Wszystkie zakupione u nas towary są objęte 4 miesięczną gwarancją.

4.W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt mailowy, w którym powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe klienta składającego reklamację.

5.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

6.Reklamowany, wysłany do nas towar powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

7.Koszty poniesione w związku z odesłaniem do nas reklamacji ponosi klient. Reklamowany towar klient może dostarczyć do siedziby firmy osobiście.

8.Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

9.W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego - poprosimy o dopłatę różnicy, jeśli cena nowego towaru będzie niższa od ceny zwracanego - zwrócimy różnicę.

10.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

VIII ZWROTY

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dniPrzekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

13.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży najpierw prosimy o wysłanie do nas wiadomości drogą mailową. W wiadomości tej proszę poinformować o chęci zwrotu towaru oraz podać swoje dane osobowe oraz numer konta, na które mają zostać przelane pieniądze.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Wraz z towarem należy odesłać oryginał dowodu zakupu. Towar należy odesłać na swój koszt. Koszt ten jak również koszt dostawy nie podlegają zwrotowi - nie będą przyjmowane przesyłki wysłane za pobraniem lub wysłane bez uprzedniej konsultacji.

14.Zwracany produkt nie może nosićżadnych śladów otwarcia. Produkt musi być czysty z oryginalnymi metkami, oryginalnym dowodem sprzedaży oraz oryginalnym opakowaniem. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu. Wówczas taki towar zostanie odesłany do Klienta.

15.Kwota odpowiadająca wartości zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto lub za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami w ciągu 7 dni roboczych, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

16.Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.