Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

1.Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.allvita.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.Właścicielem sklepu internetowego jest BestVit Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecin plac Stefana Batorego 5F wpisany do Krajowego Rejstru Sądowego pod numerem KRS 0000752618, NIP 8522650770 ,REGON 0000038156290 adres do doręczeń: ul. Plac Stefana Batorego 5F  70-207 Szczecin , e-mail info@allvita.pl numer telefonu kontaktowego: +48 730 055 003 i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

Sklep www.sklep.allvita.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 

II  SKŁADANIE ZAMOWIEŃ

1. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie należy wybrać produkt, ilość opakowań i włożyć "do koszyka", kliknąć przycisk "zamawiam", następnie zalogować się, (bądź jeśli jesteś po raz pierwszy wypełnić formularz zamówienia) i wybrać sposób dostawy oraz formę płatności.

 

 

III  PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.Klient ma do wyboru kilka form płatności za zakupiony towar

-płatność online 

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

-płatność przy odbiorze (pobranie) 

-przelew na konto

 

                  

3.Regulaminowy termin oczekiwania na wpłatę wynosi do 7 dni. Po upływie tego terminu anulujemy transakcję, a przedmiot wystawiamy ponownie na sprzedaż.

4.Towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost 

5.Koszty przesyłki zamówień są pokrywane przez sprzedającego oraz w części przez kupującego. Wielkość opłat dla klientów sklepu, jest stała i kształtuje się następująco

 

 

IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

5. Złożone przez Państwa zamówienia będą realizowane (przesyłka zostanie wysłana) w terminie do 2 dni roboczych, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.

6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie www.sklep.bestvit.pl., formularza zamówienia.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

9.Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

V DOWODY ZAKUPU

1. Faktury VAT wystawiamy dla każdego klienta  .Chcąc otrzymać fakturę VAT wraz z numerem NIP należy wybrać odpowiedni typ rachunku.

 

VI ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.

2.Aby anulować zamówienie należy zadzwonić do nas na numer telefonu: 730 055 003 lub wysłać e-mail na adres: info@allvita.pl

3.W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia.

Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do klienta.

 

VII REKLAMACJE I GWARANCJA

1.Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2.W przypadku, gdy otrzymany towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy lub nie jest zgodny z zamówieniem, należy go niezwłocznie, maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, odesłać na adres sprzedawcy po wcześniejszym spełnieniu wszystkich wymaganych regulaminem czynności dotyczących procedury reklamacji.

3.Wszystkie zakupione u nas towary są objęte 4 miesięczną gwarancją.

4.W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt mailowy, w którym powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe klienta składającego reklamację.

5.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

6.Reklamowany, wysłany do nas towar powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

7.Koszty poniesione w związku z odesłaniem do nas reklamacji ponosi klient. Reklamowany towar klient może dostarczyć do siedziby firmy osobiście.

8.Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

9.W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego - poprosimy o dopłatę różnicy, jeśli cena nowego towaru będzie niższa od ceny zwracanego - zwrócimy różnicę.

10.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

VIII ZWROTY

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dniPrzekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

13.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży najpierw prosimy o wysłanie do nas wiadomości drogą mailową. W wiadomości tej proszę poinformować o chęci zwrotu towaru oraz podać swoje dane osobowe oraz numer konta, na które mają zostać przelane pieniądze.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Wraz z towarem należy odesłać oryginał dowodu zakupu. Towar należy odesłać na swój koszt. Koszt ten jak również koszt dostawy nie podlegają zwrotowi - nie będą przyjmowane przesyłki wysłane za pobraniem lub wysłane bez uprzedniej konsultacji.

14.Zwracany produkt nie może nosićżadnych śladów otwarcia. Produkt musi być czysty z oryginalnymi metkami, oryginalnym dowodem sprzedaży oraz oryginalnym opakowaniem. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu. Wówczas taki towar zostanie odesłany do Klienta.

15.Kwota odpowiadająca wartości zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto lub za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami w ciągu 7 dni roboczych, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

16.Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.